Tristes Tropiques/ Gallery YUKI-SIS, Tokyo (04/04-25/04, 2015)