Monet's Legacy / Nagoya City Art Museum, Nagoya (25/04-01/07, 2018)